Tatuerings Bläck

Tatuerings bläck består av pigment i kombination med en ”transportör”, och används vid tatuerings applicering.
Tatuerings bläck finns i en rad färger som kan tunnas eller kombineras för att producera andra färger och nyanser.

De flesta professionella tatuerare köper färdig blandade bläck, medan vissa tatuerings artister blandar eget bläck med torr pigment och inblandade vätskor i anpassade behållare.Tatueringsbläck är i allmänhet bestående.

Tatuerings borttagning är svårt, smärtsamt, och graden av framgång beror på det använda materialet. Nyligen utvecklade bläck anspråkar på att vara jämförelsevis lätt att avlägsna. Ogrundade påståenden har gjorts att en del bläck bleknar med tiden, vilket ger en ”semi-permanent tatuering.”

Pigment baser
Tillverkarna behöver inte avslöja sina ingredienser eller hur dessa testats, och recept kan vara eget. Professionellt bläck får göras från järnoxider (rost), metall salter, plast. Hemgjord eller sk. Prison ink görs från vanligt kulspets bläck, sot, smuts, blod eller andra ingredienser som man givetvis Inte bör använda. Ta i akt dock att det är tillverkaren som får stå för konsekvenserna av resultatet. 
Om det så gäller dig själv eller en kund måste du vara försiktigt med val av bläck. Marknaden är full av billiga kopior tillverkade i smutsiga fabriker med rent ut farliga ingredienser. Leversvikt, total kollaps av det lymfatiska systemet och cystor är bara en liten del av de biverkningar som kan uppstå av detta slarv. 

Tungmetaller som används för färger omfatta kvicksilver (röd), bly (gul, grön, vit), kadmium (röd, orange, gul), nickel (svart), zink (gul, vit), krom (grönt), kobolt (blå) , aluminium (grön, lila), titan (vit), koppar (blå, grön), järn (brun, röd, svart) och barium (vit). Metalloxider som används omfattas av ferrocyanid och ferricyanid (gul, röd, grön, blå). Organiska kemikalier som används innehåller azo-kemikalier (orange, brun, gul, grön, violett) och nafta kemikalier (röd). Kol (sot eller aska) används också för svarta. Andra föreningar som används som pigment innehåller antimon, arsenik, beryllium, kalcium, litium, selen och svavel.
Bläck tillverkare blandar typiska tung metall pigment och / eller använder lättar medel (såsom bly eller titan) för att minska produktionskostnaderna.

 

Bärare
Transportören fungerar som ett lösningsmedel för pigment, för att ”bära” pigmentet ur nålen till omgivande dermis. Transportören håller bläcket slätt och jämt blandat och håller även det fritt från patogener. De mest typiska vätskor som representerar den sk. transportören är ethyl alkohol eller vatten, men denaturerad alkohol, metanol, propylenglykol och glycerin används också. När alkohol används som en del av transportörens bas i tatuering bläck eller i desinfektions syfte på huden före tatuerings appliceringen, ökar hudens genomtränglighet , vilket hjälper till att transportera mer kemikalier i blodet.

 

 

 

 

Åldring
De flesta bläck reagerar skarpt mot direkt solljus och detta leder i regel till blekning. För att förhindra åldrandet av en tatuering det alltid viktigt att tillämpa solskyddsmedel om tatueringen är utsatt för direkt solljus. Solskyddsmedel förhindrar att tatueringen djup försvagas och bevarar skuggor mörka och färger klara. Det är också mycket viktigt att hålla sig borta från stark artificiell UV-strålning, ex solarium. Exponering för UV-strålar skadar och bleker även i detta fallet tatueringen. Tatueringsbläck avlägsnas med laserljus. Ljuset bryter ner pigment partiklar i fragment små nog för kroppen att transportera bort dem. Garvning eller långvarig exponering för solljus ger samma effekt över tiden.

 

Självlysande och UV bläck
Både UV och självlysande bläck har använts flitigt i tatueringar. Självlysande färg absorberar och behåller ljus, och lyser sedan i mörka omgivningar genom fosforescensen processen . UV bläck lyser dock inte i mörkret, men reagerar på icke-synligt UV-ljus, som producerar en synlig fluorescen glöd. Själva färgen som uppstår i den sk glöden är mycket varierande. Säkerheten för

dessa bläck för användning på människor är ett het ämne som debatteras i tatuering community världen över.
Ingredienserna i vissa ”glödande ” bläck är listade som: (PMMA) polymetylmetakrylat97,5% och mikrosfärer av fluorescerand färg2,5% utsatt för UV sterilisering, och destillerat vatten. Dessa bläck innebär ett varierande resultat person till person. Ingen kan säkert säga att dessa är giftiga. Men man gör klokt i att testa på ett mindre område innan man satsar på något stort.

Borttagningsbart bläck

Den ursprungliga huvudingrediensen för detta bläck bestod av minimala plastpärlor (PMMA), innehållande biologiskt borttagningsbara färgämnen. Laser tillämpning bräcker pärlorna, vilket gör att bläcket läcker ut och tas bort av kroppen. Denna metod, även om den är effektiv, lämnade utrymme för förbättringar i sitt estetiska tilltalande för konstnärerna.
Tekniken utvecklades ursprungligen av Dr. Bruce Klitzman och Kim Koger vid Duke University i Durham, 
North Carolina. De beviljades den allra första patenten på tatuerings bläck (US Patent #6013122). Konceptet har fått stor uppmärksamhet i pressen, och uppmärksammats av världens ledande medier däribland New York Times, LA Times, Wall Street Journal, USA Today, The Guardian, Time (2007 Invention of the Year in Fashion), New York Magazine, Fortune, Self, Smithsonian , Science News, och Allure. Den fick också uppmärksamhet i radio och tv, inklusive ABC, NBC, CBS, CNN, The Colbert Report, BET, Fox News och Bloomberg. Det förfinades ytterligare av Dr. R. Rox Anderson vid Massachusetts General Hospital och Harvard University, Edith Mathiowitz och A. Peter Morello vid Brown University.
Freedom2 Inc, utvecklade ett tatuering bläck som är ”permanent, men lättare” än traditionellt tatuering bläck med bibehåller sina estetiska egenskaper som efterfrågas av tatuerare och konsumenter. Freedom2 använder nu en egenutvecklad process för att producera deras bläck. Det svarta bläcket med denna egenskap blir ständigt mer tillgänglig för allmänheten.